MOOIE DINGEN GEBEUREN INEENS.

Creatief ontwerp bureau voor grafisch ontwerp, fotografie en illustratie in Amsterdam.

Follow me on instagram

© 2012 - 2020 P O P P Y O N T O

 

Privacybeleid

Privacy verklaring van Poppyonto gevestigd in Amsterdam.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal af en toe gewijzigd kunnen worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring met regelmaat te raadplegen.

Gertie Vos, Poppyonto

  01. poppyonto

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Poppyonto. Poppyonto is een creatief ontwerp bureau dat zich richt op grafisch ontwerp, visual identies, branding, illustraties en fotografie. Denk hierbij aan het vormgeven van huistijlen, het ontwikkelen van visuele uitingen, portret fotografie voor zakelijk gebruik en privé, illustraties voor bijvoorbeeld verpakkingen, winkels en merken en het ontwerpen van boeken, magazines en andere printvormen.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Poppyonto verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Poppyonto, neem dan gerust contact op.

Poppyonto is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Gertie Vos.

 

  02. doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Poppyonto. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het opnemen van contact

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Poppyonto via de website. In deze formulieren wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, de omschrijving en het onderwerp.

02. Analytics

De website van Poppyonto verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

 

  03. ontvangers

De gegevens die Poppyonto ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

Mijndomein

De e-mail van Poppyonto wordt gehost bij Mijndomein. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Mijndomein.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Mijndomein. Gegevens die jij achterlaat op de website van Poppyonto zijn op de servers van Mijndomein opgeslagen.

 

  04. opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Poppyonto, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Poppyonto via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal vijf jaar terug bewaard.

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

  05. beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Poppyonto of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Poppyonto. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Poppyonto prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

 

  06. jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Poppyonto vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Poppyonto. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Poppyonto.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Poppyonto opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Poppyonto al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Poppyonto vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat
Poppyonto niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Poppyonto jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via gertie@poppyonto.com onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

 

  07. plichten

Poppyonto verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Poppyonto via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om offertes te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Poppyonto de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Poppyonto met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Poppyonto behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Poppyonto dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Poppyonto te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op.